Lékař a sestra

Zdravotní služby Vám poskytují

MUDr. Pavel Houška

MUDr. Pavel Houška absolvoval v roce 1996 Univerzitu Karlovu, Lékařskou fakultu v Plzni a od promoce se věnuje neurologii na neurologickém oddělení nemocnice ve Strakonicích, od roku 2007 zastává funkci primáře Neurologického oddělení Nemocnice Strakonice, a.s.

Současně je členem akreditační komise Ministerstva zdravotnictví ČR oboru neurologie, členem atestační komise oboru neurologie a členem výboru neurofarmakologické sekce ČNS.

Další vzdělání: Funkční licence EMG ( EMG provádí od roku 2001), přerušovaný kurz manuální medicíny s oprávněním I. stupně (2001), refresh kurz manuální medicíny (2018). Kurz evokované potenciály (IPVZ, 2002), mimořádný kurz evokovaných potenciálů, nové přístupy (IPVZ, 2015). Diplom celoživotního vzdělávání je průběžně aktualizován, tč platnost do r.2026.

Specializuje se na problematiku periferního nervového systému, extrapyramidová onemocnění, demence a jiné neurodegenerativní nemocni nervového systému, provádí aplikace botulotoxinu, základní výkony manuální medicíny.

Mgr. Ivana Machová

Mgr. Ivana Machová pracuje současně jako vrchní sestra Neurologického oddělení Nemocnice Strakonice, a.s.

Vzdělání: bakalářské na Západočeské univerzitě v Plzni (2013), magisterské na Vysoké škole zdravotníctva a sociálnej práce Sv. Alžbety v Bratislavě (2015), certifikovaný kurz laborantky EMG a evokovaných potenciálů, prohlubování znalostí v dementologii (Alzheimerova nemoc a jiné demence).